PRIMARIA COMUNEI    VLAD—TEPES Text Box: HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL ADOPTATE IN ANII 2005—2006 SUNT :
 1). pe 31.01.2005 consiliul local in sedinta ordinara stabileste               
             —planul de baza pe anul 2005
             —reactualizarea comandamentului anti-epizootic local
             —reactualizarea limitelor minime ale veniturilor medii lunare ce se pot obtine din valorificarea, utilizarea bunurilor mobile si imobile ale gospodariilor populatiei in vederea determinarii venitului minim garantat.
             —infiintarea serviciului public de salubrizare
             —organigrama si statul de functii al aparatului propriu pe anul 2005
             —lista de investitii pentru anul 2005 (suma 510.000 lei)
             —inchiderea utilajelor incarcator frontal si tractor
             —aprobarea inregistrarii autovehiculelor si vehiculelor care nu sunt supuse inmatricularii si stabilirea traseelor
 2). pe 08.02.2005 consiliul local in sedinta extraordinara
Hotaraste
             —completarea hotararii numarul 48/2004 privind activitati de utilitate publica-alimentare
             —achizitionarea unui autoturism Cielo, procurarea si montarea de lampi electrice
 3). pe 23.02.2005 are loc sedinta ordinara in care se dispune
             —limitarea programului de functionare pe timpul noptii pentru unitatile de alimentatie publica
             —reorganizarea comisiei locale tehnice PSI si planul de auto-aparare
             —organizarea comisiei locale de ordine publica
 4). pe 31.03.2005 se discuta si hotaraste in sedinta ordinara
             —masuri de reglementare a obligatiilor ce revin pentru gospodarirea si curatenia localitatilor
             —aprobarea inlocuirii PUG si regulamtului local de urbanism
             —utilizarea fondului de rulment de 1.504.000.000 lei
             —aprobarea listei de investitii(completare)
             —contraventii silvice la padurea comunei
 5). pe 22.04.2005 in sedinta ordinara se aproba lista de casare a obiectelor de inventor
 6). pe 20.05.2005 tot in sedinta ordinara s-a aprobat
             —contul executiei bugetare al anului 2004
             —majorarea impozitelor si taxelor locale in anul 2006
             —taxa pentru pasunea naturala in anul 2005
             —modificarea hotararii consiliului local numarul 23/22.05.2006
             —aprobarea proiectului-program “Economia bazata pe cunoastere”
             —aprobarea programului “Carte pentru sufletul Romaniei”
 7). in data de 07.06.2005 se aproba in sedinta extraordinara solicitarea trecerii in domeniul public a imobilului dispensarului uman
 8). in data de 29.06.2005, in sedinta ordinara se hotaraste
             —scoaterea la licitatie publica a unui autoturism Dacia 1310
             —stabilirea modelului de legitimatie a primarului, consilierilor locali si insigna reprezentativa
             —concesionarea suprafetei de 6 metri patrati(pretul fiind de 100.000 lei/metru patrat)
 9). la data de 31.07.2005 are loc sedinta ordinara in care se stabileste
             —insusirea raportului de evaluare al autoturismului Dacia 1310
             —concesionarea suprafetei de 10,24 hectare de teren apartinand terenului izlazului comunal
             —revocarea hotararii consiliului local numarul 21/2005
             —trecerea in domeniul public al imobilului Casa agronomului Mihai-Viteazu
 10). in 30.08.2005 se discuta si hotaraste in sedinta ordinara
             —aprobarea proiectului de buget al anului 2006 si estimari pentru anul 2007—2009
             —rectificarea bugetului local pentru anul 2005
             —hotarare cu privire la unele virari de credite in trimstrul III, 2005
             —stabilirea numarului de sedinte si indemnizatia de consilier
 11). in 30.09.2005 se discuta asupra in sedinta ordinara
             —hotararii cu privire la aprobarea programului de masuri privind pesta porcina
             —trecerea din domeniul public local in domeniul privat al imobilului”Fost casa agronomului sat Mihai-Viteazu”
             —transmiterea cu titlu gratuit al imobilului proprietate privata a comunei “Fost casa agronomului” - Parohiei Adormire Maicii Domnului, avand ca destinatie casa parohiala
             —desfiintarea culturii de lucerna in suprafata de 33 hectare
             —vanzarea spatiilor dispensarului medical uman
 12). la sedinta extraordinara din 05.10.2005 se discuta
             —stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2006
             —stabilirea unor masuri privind circulatia pe DS 85; 1929; 2172; 1622; DS 21; 10, DS 32 Mihai– Viteazu
             —completarea organigramei aparatului propriu cu promotor local
 12). in 10.11.2005 are loc sedinta extraordinara in care se hotaraste
             —infiintarea serviciului de specialitate, intretinere si exploatarea drumurilor locale
             —stabilirea taxei anuale pentru intretinerea drumului modernizat prin PDR
             —asigurarea realizarii obiectivului de investitii, adica pietruirea drumului de pamant de 18 kilometri
             —aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie, adica pietruirea drumului de pamant
 13). la 17.11.2005 are loc sedinta de indata in care se hotaraste infiintarea serviciului public  de gospodarire comunala
 14). pe 25.11.2005 este sedinta ordinara in care se dezbate
             —desemnarea doamnei Spranceana Elena pentru activitatea de infornatii de interes public si aprobarea listei cu documentatia prevazuta de legea 544/2001
             —regulamentul aparatului propriu al consiliului local
             —infiintarea serviciului comunal pentru situatii de urgenta
             —aprobarea regulamentului de organizare si functionare a serviciului voluntar pentru situatii de urgenta
             —revocarea nivelului impozitului stabilit pentru terenul din extravilanul localitatii conform HG numarul 797/2005, anexa numarul 1 la hotararea numarul 43/05.10.2005
             —stabilirea impozitului pentru terenul amplasat in extravilan la suma de 36 Ron– clasa de calitate I
             —rectificarea bugetului local
             —rectificare prin licitatie publica a spatiului fost microcultura pe o perioada de 5 ani privind utilitatea publica
             —trecerea din domeniul public in domeniul privat a suprafetei de 800 metri patrati aferenta dispensarului medical uman
             —aprobarea scoaterii la vanzare a suprafetei de 800 metri patrati aferenta dispensarului medical uman
 15). in data de 08.12.2005 are loc sedinta extraordinara in care se analizeaza
             —proiectul privind rectificarea bugetului pentru trimestrul IV—2005
             —programul de masuri de prevenire si combaterea influentei aviare
 16). pe data de 27.12.2005 este sedinta ordinara in care se stabilesc limitele pentru acordarea ajutorului social in anul 2006
 
 
2006
 1). la data de 31.01.2006 este sedinta ordinara in care se discuta
             —adoptarea bugetului local pentru anul 2006
             —aprobarea organigramei aparatului propriu
             —aprobarea actelor care stau la baza taierii de salcami si plopi din comuna
             —taxa speciala pentru PSI
             —completarea hotararii numarul 48/ 2004
 2). in 28.02.2006 are loc sedinta ordinara cu urmatoarele puncte de dezbatere
             —aprobarea unei liste de casare la scoala generala Vlad-Tepes
             —rectificarea bugetului local
             —apartenenta la domeniul privat al comunei a suprafatei de 2,2 hectare teren agricol intravilan—tarlaua 37, parcela 220, sat Mihai-Viteazu
             —concesionarea prin negociere directa a suprafetei de 10 metri patrati catre Rodipet, sucursala Calarasi( pret 3500 Ron/metru patrat)
             —aprobarea programului pentru protectia mediului
 3). la 31.03.2006 se discuta in sedinta ordinara
             —planul de masuri privind invatamantul general
             —lista de casare
             —concesionarea suprafetei de 2,2 hectare de teren intravilan
 4). in data de 20.04.2006 este sedinta ordinara in care se hotaraste
             —reglementarea obligatiilor ce revin cetatenilor din comuna, agentilor economici si institutii publice pentru gospodarirea localitatii in 2006
             —consumul de apa pe metru cub pentru populatie
 5). Ultima sedinta de indata din acest an are loc in 04.05.2006. Aici se dezbate folosirea fondului de rulment de 8000 Ron
 
Copyright © 2006 primariavladtepescl.ro   webdesign Lila Carmela-Florentina